Regulamin

Strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Carpediemcare, ul. Opolska 30, 46-060 Prószków, NIP:9910531555,
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąpodmioty zewnętrzne przetwarzające dane  w  imieniu  Administratora  na  podstawie   stosownych  umów  powierzenia,  a  także: podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy),
  2. przesyłania  wiadomości  marketingowych  produktów  i  usług  własnych  przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO (prawny interes Administratora),
  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),
 4. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  oparciu  o  uzasadniony  interes realizowany  przez  administratora  (dane  przetwarzane  będą  do  momentu  ustania przetwarzania  w  celach  planowania  biznesowego)  oraz  przez  okres  wynikający  z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie  (aby  przetwarzać  dane  w  niektórych  celach  związanych  ze  swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem  zgody  nie  przestanie  być  zgodne  z  prawem,  natomiast  po  cofnięciu  zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona),
 6. ma  Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy  z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych  osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora.